Yeminli Tercüme Hizmeti

Fiyatlandırma, tercüme edilmiş metin üzerinden 1000 karakter = 1 sayfa kabul edilerek yapılır. Karakter sayısı Microsoft Word Office programındaki araçlar kısmından sözcük sayımı komutu ile boşluksuz karakter sayısı esas alınarak hesaplanır.1000 karakterden az olan metinler bir sayfa olarak kabul edilir.

Ticari Tercümeler
Her türlü iş ve taahhüt ticari sözleşmeler, Ticari belge ve sertifikalar, Raporlar, Toplantı Tutanakları, Fizibilite ve Araştırma Yazıları, Teklifler, Finans işlemleri, Bankacılık, Uluslar arası Taahhütler gibi her türlü ticari belge ve yazışmaların tercümesini kapsar.
Teknik Tercümeler
Uzmanlık gerektiren bir tercüme türüdür. İş dünyası ( sınai ve ticari sektör) ile ilgili Bilimsel araştırma-geliştirme-buluş çalışmaları, Kullanım kılavuzları, Tasarım-teknik çizim ve formüller, Teknik prosedür-şartname-plan ve şartnamelerin tercümesini kapsar. Hukuki Tercümeler
Türk Hukuk sistemi ya da Uluslararası Hukuk ve Yönetmenlikler kapsamında hazırlanmış her türlü hukuki içerikli belge ve metinlerin tercümesini içerir.
Resmi Tercümeler
Noterden yemin belgeli profesyonel mütercimlerin yaptığı, yasal sorumluluk gerektiren belge tercümeleri bu kapsama girer.Resmi Tercüme hizmetleri Noter Kanununca anlaşmalı T.C. vatandaşı tercümanlarımız tarafından verilir.
Bilimsel Tercüme
Akademi dünyasının tercüme ihtiyacının karşılandığı tercüme türüdür ; Lisans, yüksek lisans, doktora tezleri, her türlü bilimsel makale ve teorik çalışma notları, araştırma-geliştirme çalışmaları bu alana girer Kayıt Deşifre Bilgisayar formatında kaydedilmiş her türlü dijital data, ses ve görüntü dosyaları için verilen tercüme hizmetidir. Toplantı kayıtları, konferans, seminer, televizyon, sinema, konser, radyo kayıtları bu kapsamda değerlendirilir.